top of page
  • Writer's picturezlatkobojanovic

40 LET IN ŠE PRI STARŠIH

Vse več "otrok" pri zrelih štiridesetih letih še vedno ni poletelo iz domačih gnezd.

S tem družbenim fenomenom se že nekaj časa ukvarjajo številni sociologi in psihologi. Z nami je bil transakcijski analitik, Zlatko Bojanović, ki nam je več povedal o tej zanimivi temi.


26 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page