top of page

Psihoterapija po transakcijski analizi

Transakcijska analiza (TA) je sodobna psihoterapevtska smer in oblika zdravljenja s pogovorom, je tudi teorija osebnosti in teorija komunikacije. Njen utemeljitelj je ameriški psihiater in psihoterapevt Eric Berne (1910-1970). Ime transakcijska analiza izhaja iz pojma transakcija – to je izmenjava sporočil med osebama. Ker je transakcija enota komunikacije, je transakcijska analiza pravzaprav analiza komunikacije. Osnovne predpostavke transakcijske analize so, da smo vsi ljudje OK, da ima vsakdo sposobnost, da razmišlja, da odloča o svojem življenju in te odločitve lahko spreminja. Vloga klienta v terapiji je enakovredna, saj ga terapevt seznanja z idejami transakcijske analize in ga spodbuja, da tako prevzame enakovredno vlogo v procesu spremembe.

IMG_0241_bojanovic_zlatko_foto fotostudiotim_edited.jpg

Osnovni koncepti transakcijske analize

Referenčni okvir

Je sistem predstav o sebi, o drugih in o svetu. Je skupek vseh naših prepričanj, izkušenj in pričakovanj, na podlagi katerih zaznavamo in dojemamo svet. Je notranji zemljevid sveta. Ljudje ne reagiramo na dražljaje iz realnosti kot takšne, temveč šele na pomen, ki ga tem dražljajem pripišemo. Ko sta naš referenčni okvir in objektivna stvarnost skladna, nimamo težav. Ko pa pride do neujemanja med našim referenčnim okvirjem in stvarnostjo imamo dve možnosti: ali prilagodimo realnost ali pa naš referenčni okvir.

Ego stanje

Osebnost je sestavljena iz treh osnovnih stanj jaza, ki jih je Berne poimenoval Odrasli, Starš in Otrok. Kadar se vedemo, razmišljamo in čutimo kot takrat, ko smo bili otroci, pravimo da smo v ego stanju Otroka. Kadar se vedemo, razmišljamo in čutimo na način, ki smo ga prevzeli od svojih Staršev ali starševskih figur, pravimo da smo v ego stanju Starša. Kadar pa se vedemo, razmišljamo in čutimo na način, ki je neposreden odgovor na situacijo tukaj in sedaj ter pri tem uporabljamo spretnosti odrasle osebe, pravimo da smo v ego stanju Odraslega. Analiza različnih ego stanj posameznika pripomore k razumevanju osebnostne strukture in komunikacije.

My Approach

Osnovni koncepti transakcijske analize

Transakcije

Je osrednji koncept v transakcijski analizi, saj je metoda dela osnovana na analizi transakcij. Transakcijo opredeljujemo kot osnovno enoto komunikacije. Komunikacija med dvema osebama je sestavljena iz transakcijskega stimulusa prve osebe, transakcijskega odgovora druge osebe in povratnega odgovora prve osebe na ta odgovor. Sogovornika lahko naslovimo iz enega izmed treh ego stanj in sogovornik nam lahko odgovori iz enega izmed njegovih treh ego stanj. Na ta način lahko gledamo na komunikacijo dveh oseb kot na komunikacijo šestih ego stanj. Pri eni osebi pa sta lahko naenkrat aktivni dve ego stanji in komunikacija tako poteka istočasno na socialnem in psihološkem nivoju. Gre za prikrito transakcijo. Pri analizi ego stanj uporabljenih v transakciji odkrijemo pomembna pravila za dobro in slabo komunikacijo. Berne je na podlagi proučevanja nizov transakcij razvil koncept iger. Igre najpreprosteje definiramo kot niz transakcij s trikom, ločimo med zavestnimi in nezavednim igrami.

Življenjski skript

Berne je prišel do spoznanja, da obstajajo zavedni in nezavedni življenjski scenariji, po katerih ljudje oblikujejo svoj tok življenja. Starši in ostali skrbniki s svojimi sporočili oblikujejo referenčni okvir otroka in ta kot odrasli vodi svoje življenje na zelo predvidljiv in omejen način. Življenjski skript ni svobodna izbira za razliko od življenjskega načrta, ki je avtonomen . Poudarek je na tem, da oseba v otroštvu sprejme napačne zaključke o pomembnih življenjskih vprašanjih in jih vgrajuje v svoj referenčni okvir, ter kasneje v življenju živi v skladu s temi svojimi skriptnimi prepričanji, ne v skladu s stvarnostjo. Ostali pomembni koncepti transakcijske analize so še eksistencialna pozicija, emocije, simbioza, odpisovanje idr.

VIRI: (Emocije, Milivojević, 2008), (Rojeni za zmago, M.James, D.Jongeward, 2012), (Sodobna Transakcijska analiza, V.Jones, I.Steward, 2011), (Games people play, E.Berne,  2010), (I'm OK, you're OK, E.Berne, 2012)

IMG_0346_bojanovic_zlatko_foto fotostudiotim 1.jpg
My Approach
bottom of page