Image by XPS

Coaching

Coaching je metoda individualnega usmerjanja (s tujko coaching) to je sodelovalen, k rešitvam in rezultatom usmerjen sistematičen proces, v katerem usmerjevalec (coach) klienta spodbuja k pridobivanju izkušenj, samostojnemu učenju in osebnostni rasti.

 

 

“Those who have a 'why' to live, can bear with almost any 'how'.”
                  Viktor E. Frankl